Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
Skok na navigaci
ČGS > Úvodní stránka

Úvodní stránka

Česká geologická společnost

Česká geologická společnost je dobrovolná organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků geologických věd a zájemců o geologické vědy.

Posláním ČGS je sdružovat zájemce o geologické vědní obory a rozvíjet jejich odbornou, pedagogickou i praktickou činnost.

Exkurze České geologické společnosti

Česká geologická společnost podporuje popularizaci a rozvoj geologických věd, podílí se na publikační činnosti a pořádá konference, semináře, přednášky, kurzy a exkurze.

Česká geologická společnost tvoří komunikační platformu mezi institucemi, odborníky a zájemci o neživou přírodu.

Společnost je otevřená všem příznivcům geologických věd.Aktuálně:

Výsledky voleb do výboru společnosti 2015 - 2018 

Organizační výbory České geologické společnosti (CGSpol.) a Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS) si vás dovolují srdečně pozvat na otevřený kongres, který se uskuteční ve dnech 14. 10. - 17. 10. 2015 v moravském Mikulově. Kongres je určen všem zájemcům o aktuální otázky týkající se geologického vývoje Českého masivu a Západních Karpat.

Podrobnější informace naleznete na stránkách kongresu: http://www.geologickykongres.eu/

V rámci kongresu proběhne Valné shromáždění členů ČGSpol. a volba jejího nového výboru. Program Valného shromáždění:

  • Činnost za uplynulé období
  • Finanční situace
  • Změna názvu Společnosti dle NOZ
  • Změna stanov
  • Volby do výboru 2015-18
  • Výhled činnosti do konce funkčního období
  • Různé, diskuze

Novinky


© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.