Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > ČNGK

Český národní geologický komitét

Organizační a jednací řád

Oficiální stránky ČNGK

Český národní geologický komitét (ČNGK) je národním reprezentantem v Mezinárodní unii geologických věd (IUGS), která sdružuje 120 zemí celého světa. České členství je zprostředkováno Radou pro zahraniční styky Akademie věd České republiky, která je národním partnerem Mezinárodní rady pro vědu – ICSU, nejvyššího mezinárodního vědeckého orgánu sdružujícího jednotlivé vědecké unie. Styk mezi IUGS a českou geologickou komunitou zajišťuje právě ČNGK.

Členové českého národního geologického komitétu jsou navrhováni nominační komisí komitétu, voleni na veřejné schůzi České geologické společnosti a jmenováni Akademickou radou AV ČR. Členové komitétu jsou voleni na čtyři roky, kandidáti jsou vybíráni z řad renomovaných odborníků v geologických oborech.

Hlavním úkolem CNGK je zprostředkování styku mezi IUGS a českou geologickou veřejností a prosazování účasti v mezinárodních projektech. V tomto směru ČNGK úzce spolupracuje s Českým komitétem Mezinárodního geovědního programu (IGCP), který je společným vědeckým programem UNESCO a IUGS a poskytuje již dlouhou řadu let finanční podporu mezinárodním IGCP projektům.

© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.