Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > O Společnosti

Informace o společnosti

Kdo jsme?

Česká geologická společnost (ČGS) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků geologických věd a zájemců o geologické vědy. Jejím předchůdcem byla Československá společnost pro mineralogii a geologii, založená v r. 1923. Posláním ČGS je sdružovat zájemce o geologické vědní obory a rozvíjet jejich odbornou, pedagogickou i praktickou činnost. Tím, že sdružuje odborníky nejrůznějšího zaměření v geologii, má možnost zasahovat do pedagogické i odborné geologické problematiky v České republice a mezinárodně reprezentovat geologické vědy prostřednictvím Národního geologického komitétu, jehož činnost podporuje.

Česká geologická společnost:

ČGS koordinuje akce uvedené výše s dalšími odbornými vědeckými společnostmi a institucemi a spolupracuje se zahraničními národními společnostmi stejného zaměření. Je členem různých mezinárodních organizací (např. Asociace evropských geologických společností). Současně se ČGS podílí na mezinárodní spolupráci v rámci různých mezinárodních odborných asociací (např. IAGOD, IGCP).

Členské příspěvky

Normální výše členských příspěvků je stanovena na 500,- Kč; studenti, důchodci a ženy na mateřské dovolené platí 200,- Kč.

Sekretariát ČGS

Adresa sekretariátu ČGS, kam můžete směřovat Vaše dotazy týkající se České geologické společnosti a členství v ní:

Sekretariát ČGS
V Holešovičkách 41
182 09 Praha 8
tel.: 728 408 613
email:

Fakturační údaje

Česká geologická společnost
IČ: 00444774, DIČ CZ00444774 nejsme plátci DPH

Logo České geologické společnosti

© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.